MCPU018 - Depressie

VAN
01Jan 2019
TOT
30Jun 2019
GESLACHT
 
MIN
18JAAR
MAX
55JAAR

Vrijwilligers gezocht voor studie MCPU018 – 42847922MDD1009​

Ervaart u soms depressieve gevoelens? Mogelijk kunt u deelnemen aan een nieuw klinisch onderzoek naar de ontwikkeling van een nieuw medicijn. 

Clinical Pharmacology Unit zoekt voor elk onderzoek vrijwilligers die aan een bepaald profiel voldoen. Binnenkort verwachten we een studie voor mannen en vrouwen tussen 18 en 55 jaar oud, gediagnosticeerd met een vorm van depressie, en jij kan je nu al als potentiële kandidaat opgeven.

 

Doel van het onderzoek

MCPU018 is een verkennende, placebogecontroleerde, gerandomiseerde, dubbelblinde studie in meerdere studiecentra om te onderzoeken hoe JNJ-42847922 als antidepressivum bij personen met depressie werkt. Het doel van deze studie is de effecten (zowel goede als slechte) van JNJ-42847922 met die van placebo te vergelijken. De placebo ziet er precies zo uit als JNJ-42847922 en wordt op dezelfde manier gegeven, maar er zit geen werkzame stof in. Een ander doel is te achterhalen hoe lang JNJ-42847922 in het lichaam blijft en er invloed op uitoefent. Dit wordt aangetoond aan de hand van bloed- en urine laboratoriumtesten. De veiligheid van JNJ-42847922 zal ook worden bestudeerd.

 

Voornaamste studievoorwaarden

 • U bent man tussen de 18 & 55 jaar inclusief, gediagnosticeerd met een vorm van depressie

 • Uw BMI is tussen 18 & 35 kg/m² inclusief  (bereken uw BMI bovenaan deze pagina)

 • U bent in goede gezondheid (vb. geen verleden van lever- of nierfalen, hart- en vaatziekten, longziekten, maag-darm aandoeningen, endocrine afwijkingen, neurologische aandoeningen (inclusief epilepsie).

 • U hebt geen voorgeschiedenis van Hepatitis B of C of HIV.

 • U hebt geen enkele vorm van kanker gehad in de afgelopen 5 jaar (toegelaten zijn baso-cellulaire huidkanker en carcinoma in situ van de cervix – baarmoederhalskanker)

 • U lijdt niet aan ziektes zoals: chronisch vermoeidheidssyndroom, angststoornissen, post-traumatisch stress syndroom etc.

 • U hebt geen ernstige vorm van slaapstoornissen

 • U hebt geen allergieën tegen medicatie zoals penicilline, sulfamiden,... U hebt nog nooit een allergische reacties gehad na de inname van een onderzoeksmedicatie

 • U gebruikt momenteel geen drugs en hebt geen verleden van ernstig alcohol en/of drug misbruik. Mild gebruik, meer dan 6 maanden voor screening kan besproken worden met de studiearts.

 • U gebruikt momenteel geen antidepressiva

 • Indien u vrouw bent moet u/mag u:

  • of postmenopausaal zijn (de afgelopen 12 maanden geen menstruatie)

  • of permanent steriel zijn, dit omvat chirurgisch wegname van de baarmoeder (hysterectomie), wegname van beide eileiders (bilaterale salpingectomie), wegname van beide eierstokken (bilaterale ovariëctomie), sterelisatie zonder hersteloperatie (bilaterale tubaocclusie/ligatie-ingrepen)

  • Geen borstvoeding geven

 • Indien u man bent moet u/mag u:

  • of chirurgisch steriel zijn (dmv vasectomie); niet in de mogelijkheid om kinderen te verwekken,

  • of op een andere manier niet in staat zijn om kinderen te krijgen,

  • of niet seksueel actief zijn (onthouding tijdens de studie tot en met 90 dagen na de studie)

  • Mannen die heteroseksueel actief zijn met een vruchtbare vrouw gaan akkoord met aan de anticonceptie maatregelen die worden opgelegd per protocol

  • Gaan ermee akkoord geen sperma te doneren tijdens de studie tot en met 90 dagen na de studie

 • U meldt koorts en/of andere symptomen van ziekte (vb. verkoudheid) aan de onderzoeksarts

 • U hebt geen bloed gedoneerd de laaste 60 dagen voor dag 1 (1ste x medicatie inname).

 • U hebt tenminste 1 maand voor screening geen behandeling gehad met elektrotherapie, vagale zenuwstimulatie of stimulatie van de hersenen.  

 • U bent bereid zich te houden aan de protocolvoorwaarden (restricties) en algemeen geldende regels in de unit tijdens het verloop van de studie.

 • U draagt steeds uw deelnemerskaart bij u. Dit is verplicht voor uw veiligheid indien u een spoedbehandeling moet ondergaan in een ziekenhuis waar men u niet kent.

 • U bent geen werknemer of familie van een werknemer van het studiecentrum.

 

Vergoeding

Voor dit onderzoek ontvang je een vergoeding voor engagement en een kilometervergoeding. Log in op www.cpu.be/briefMCPU018 met je gebruikersnaam en wachtwoord om de specifieke bedragen te raadplegen.

 

Meer informatie

De volledige studie-informatie, voorwaarden en vergoedingsbedragen zijn terug te vinden op onze website www.cpu.be/briefMCPU018. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord en schrijf jezelf in om aan te tonen dat je geïnteresseerd bent om mogelijk deel te nemen aan deze studie.

 

Hoe inschrijven?

Heeft u interesse om dit onderzoek te ondersteunen? Neem dan vrijblijvend contact op met het nummer 0800 678 40 (vanuit het buitenland op 0032 800 678 40, lokaal tarief mogelijk van toepassing) (bereikbaar van 8u00 tot 20u00)

 

 

Like CPU on Facebook: www.facebook.com/Clinical.Pharmacology.Unit

Follow us on Instagram: @Janssenklinischonderzoek