Waarom is er een screening voor elke studie?

31, Januari, 2018

We organiseren een screening voor elk klinisch onderzoek op CPU. We doen dit om na te gaan of je als proefpersoon in aanmerking komt om deel te nemen aan de studie in kwestie. Een vrijwilliger dient:

 • Voldoende over de studie geïnformeerd te zijn;

 • Aan alle toelatingsvoorwaarden van de studie te voldoen. Je vindt de toelatingsvoorwaarden terug in onze rekruteringsbrieven. Lees deze goed na alvorens in te schrijven.

 • Vrijblijvend aan een studie deel te nemen.

 

De geïnformeerde toestemming:

Na het aandachtig lezen van het toestemmingsformulier, zal de arts bijkomende informatie geven, zodat je:

 • Inzicht in het doel en de opzet van de studie verwerft.

 • Weet welke onderzoeken gedurende de studie worden uitgevoerd.

 • De duurtijd van de studie kent.

 • De mogelijke risico’s en veiligheidsmaatregelen kent.

 • Onze vergoedingen en uitbetalingsproces begrijpt.

Nadien kan je het toestemmingsformulier/ICF (‘Informed Consent Form’) ondertekenen. Het informed consent bevat alle relevante studie-informatie en is een soort contract waar beide partijen akkoord gaan voor deelname aan de studie. Bij ondertekening van het formulier verklaar je dat je je voldoende geïnformeerd voelt, en akkoord gaat om aan de studie deel te nemen. Je kan als vrijwilliger op elk moment beslissen om uit een studie te stappen.

Artsen klinisch onderzoek screening

De onderzoeken tijdens de screening

Tijdens de screening voert de arts een aantal onderzoeken uit. Het medisch team bekijkt na afloop van de screening alle resultaten en beslist of je al dan niet kan deelnemen aan de studie. We voeren meestal onderstaande testen uit tijdens de screening:

 • Bloedafname.

 • Urinetest.

 • Hartonderzoek.

 • Analyse van de medische en/of psychische voorgeschiedenis (bv. eerdere deelnames aan klinisch onderzoek)

 • Rook – en alcoholtest

 • Gewicht en lengte

 • Enz.

Deze onderzoeken staan beschreven in het studieprotocol, dat door een onafhankelijke Ethische Commissie is goedgekeurd. Het studieprotocol vormt de leidraad hoe de klinische proef uitgevoerd dient te worden, hiervan mag CPU niet afwijken. Op die manier garanderen we de veiligheid van onze vrijwilligers en zorgen we ervoor dat we gegevens op een integere manier verzamelen.

 

Hoe lang duurt een screening?

Hoe lang een screening duurt, is afhankelijk van de studie. Doorgaans reken je voor een screening drie uur. Enkele dagen nadat je bij ons op screening bent geweest, zal CPU je meedelen of je al dan niet kan deelnemen aan de studie.

Wens je meer informatie? Neem dan per telefoon of e-mail contact met ons op. Wij geven je graag een antwoord!