Maatregelen door het Coronavirus

28, Mei, 2021

Beste vrijwilligers

Aangezien Janssen CPU een essentiële sector is, gaan onze onderzoeken door! Indien er wijzigingen in de planning voorkomen worden betrokken deelnemers persoonlijk gecontacteerd. Uiteraard blijven onze gekende voorzorgsmaatregelen van kracht.

De veiligheid van onze vrijwilligers en medewerkers staat steeds voorop. Naast de verschillende aspecten waarbij we in klinisch onderzoek rekening moeten houden, hebben we nu ook extra aandacht besteed aan ‘veiligheid in tijden van Corona’. 

De welgekende richtlijnen omtrent social distancing en een goede handhygiëne zijn hierbij cruciaal. Deze zullen we integreren in alle stappen van klinisch onderzoek op Janssen CPU en het personeel kijkt hierop toe. Enkele voorbeelden: 

 • Persoonlijke beschermingsmaatregel voor zowel vrijwilligers als CPU medewerkers. Het dragen van een mondmasker is verplicht bij elk bezoek en tijdens je verblijf op de unit.    

 • Extra telefonische opvolging voorafgaand je afspraken op CPU om mogelijke symptomen te bevragen 

 • Lichaamstemperatuur nemen bij aankomst op de unit 

 • Social distancing:  

  • De screeningen zullen gespreid worden over een volledige dag (niet enkel voormiddag) om een snellere doorloop te garanderen

  • Het gebruik van de vrijwilligers ruimtes zal gelimiteerd worden tot een beperkt aantal vrijwilligers 

  • Plexischermen aan het onthaal en doorheen de accommodatie 

  • Verschillende tijdstippen op dag van binnenkomst, zodat niet alle vrijwilligers tegelijk toekomen.

  • Maaltijden zullen genuttigd worden met een beperkt aantal vrijwilligers 

 • Ontspanningsmogelijkheden: 

  • Kranten, tijdschriften, boeken en gezelschapsspelen mogen tijdelijk niet uitgeleend worden. Voorzie eventueel zelf leesmateriaal. 

  • Aan de biljart voorzien we ontsmettingsmiddel en een instructieposter. Maximaal 2 vrijwilligers kunnen, mits afstand, spelen. 

  • Voor de Playstation, TV en uitleen Ipads gelden regels: ontsmetten voor en na gebruik. 

  • Beweegmomenten en creatieve sessies worden corona-proof georganiseerd, met inschrijvingslijsten en individuele materialen

 • Grondige desinfectie en cleaning van de faciliteiten en gemeenschappelijke ruimtes

Kom jij binnenkort naar CPU? Volg dan de richtlijnen die onze medewerkers je telefonisch meegeven, lees onze e-mail reminders en hanteer de voorschriften ter plaatse. Alle richtlijnen zullen geafficheerd worden. Mogen we vragen om te allen tijden hieraan te voldoen? Zo zorgen we samen voor éénieders veiligheid. 

 

Een vrijwilliger moet:

 • 14 dagen thuisblijven indien:

  • ziekte met positieve COVID test

  • asymptomatisch met positieve COVID test

  • terugkeer uit het buitenland (ook dus voor Nederland)

  • nauw contact met een positief getest persoon binnen het huishouden (geteld vanaf resolutie symptomen nauw contact)

  • nauw contact met een positief getest persoon buiten het huishouden

 • 10 dagen thuisblijven indien:

  • ziekte met negatieve COVID test

In alle gevallen dient men meer dan 24 uur symptoomvrij te zijn!

Ben je in de 14 dagen voorafgaand je geplande afspraak in het buitenland geweest? ...

 • Kom je uit een “groene” bestemming? Je afspraak kan doorgaan.

 • Kom je uit een “oranje” of “rode” bestemming EN je hebt een geplande screeningsafspraak? Je afspraak zal geannuleerd worden.

 • Kom je uit een “oranje” of “rode” bestemming EN je neemt deel aan een studie? Er zal een evaluatie gebeuren en mogelijk een nieuwe afspraak ingepland worden. 

Controleer zelf je bestemming op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. (uitzondering: grensverkeer, woon-werk verkeer of domicilie in een buurland)

Rekening houdende met de richtlijnen uitgevaardigd door de Nederlandse overheid, is het momenteel niet mogelijk u voor een studie bij CPU te registreren indien u woonachtig bent in Nederland.

 

Een deelname zal er dus iets anders uitzien, maar we zorgen ervoor dat elke vrijwilliger met een positief gevoel zal kunnen deelnemen aan een studie. We kijken ernaar uit jullie terug te mogen verwelkomen op onze unit. 

Zoals dr. Paul Janssen zei: de patiënten wachten! 

 

Klinische studies, iets voor u?